Podroklanská mýtina

01 / Podroklanská mýtina s Roklanem v pozadí.
 
 
 
02 / Podroklanská mýtina s Luzným v pozadí.
 
 
 
03 / Podroklanská mýtina. Od ní stoupá průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu na Medvědí horu.
 
 
 
04 / Medvědí hora. Nalevo patrná rýha coby pozůstatek kamerální hranice oddělující schwarzenberské Prášilské panství a státní území Roklanského lesa.
 
 
 
05 / Podroklanská mýtina s chatou. V místě toku Roklanského potoka patrná hráz bývalé plavební nádržky.
 
 
 
06 / Podroklanská mýtina s chatou. V místě toku Roklanského potoka patrná hráz bývalé plavební nádržky.
 
 
 
07 / Podroklanská mýtina. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
08 / Podroklanská mýtina. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
09 / Podroklanská mýtina s chatou. Napravo od chaty základy bývalé pohraniční roty. V místě toku Roklanského potoka patrná hráz bývalé plavební nádržky.