Cesty a údolí v létě

01 / Modrava se třemi údolími Modravského a Roklanského potoka a řeky Vydry.
 
 
 
02 / Údolí Modravského potoka. V popředí Modravská hora a Cikánská slať. V pozadí Modrava a Filipova Huť.
 
 
 
03 / Údolí Modravského potoka. V pozadí Luzenské údolí a hraniční hřeben.
 
 
 
04 / Údolí Modravského potoka s křižovatkou cest Na Ztraceném.
 
 
 
05 / Údolí Modravského potoka v závěru u Březníku. V pozadí hraniční hřeben.
 
 
 
06 / Cesta z Modravy na Javoří Pilu. V popředí úsek od Palečkovny na Rybárnu podél Roklanského potoka.
 
 
 
07 / Cesta z Modravy na Javoří Pilu. V popředí úsek od Palečkovny na Rybárnu podél Roklanského potoka.
 
 
 
08 / Rybárna u Roklanského potoka.
 
 
 
09 / Rybárna u Roklanského potoka.
 
 
 
10 / Rybárna u Roklanského potoka.
 
 
 
11 / V pozadí cesta z Rybárny na Javoří Pilu podél Roklanského potoka a Rybárenské slatě a podél Javořího potoka. U soutoku potoků Šárecká slať. V popředí Mlynářská slať.
 
 
 
12 / Soutok Roklanského a Javořího potoka. U soutoku Šárecká slať.
 
 
 
13 / Cesta od soutoku potoků na Javoří Pilu podél Javořího potoka.
 
 
 
14 / Cesta od soutoku potoků na Javoří Pilu podél Javořího potoka.
 
 
 
15 / Javoří Pila u Javořího potoka.
 
 
 
16 / Javoří potok.
 
 
 
17 / Javoří potok. Nalevo náhon z potoka u bývalé Javoří Pily.
 
 
 
18 / Cesta od bývalé pohraniční roty Javoří Pila na Rybárnu podél Javořího a Roklanského potoka. V popředí úsek od pohraniční roty k soutoku potoků podél Javořího potoka. 
 
 
 
19 / Bývalá pohraniční rota Javoří Pila u Javořího potoka.
 
 
 
20 / Bývalá pohraniční rota Javoří Pila. Za ní Javoří vrch, Jelení skok a Poledník.
 
 
 
21 / Cesta od bývalé pohraniční roty Jelení skok na Javoří slať. Napravo od cesty průsek po elektrifikovaném drátěném  zátarasu stáčející se pak na Rokyteckou slať, která je v pozadí.
 
 
 
22 / Údolí Roklanského potoka od Zadní Mlynářské slatě k jeho soutoku s Javořím potokem.
 
 
 
23 / Údolí Roklanského potoka od Dolní Mlynářské slatě k jeho soutoku s Rokytkou.