Hraniční hora

Hraniční hora (Malý Špičník) / Kleiner Spitz Berg (1 233 m. n. m.)
 
Hraniční hora je v podstatě spočinkem Špičníku. Vrcholová plošina se nachází na společné státní hranici v úseku mezi hraničními znaky č. 28/18 až 29 (délka hraniční linie je 400 metrů).
 
Z českých svahů Hraniční hory vytékají levostranné přítoky Luzenského potoka, na okrajích svahu je činné vrchoviště Hraniční slatě s několika jezírky. Z bavorských svahů Hraniční hory vytékají přítoky potoka Kleine Ohe.
 
Společná česko-bavorská vrcholová plošina je holá s nastupujícím smrkovým porostem. V severozápadní části vrcholové plošiny se nachází Malá Hraniční slať, která je odlehlou součástí rozsáhlého komplexu Hraničních slatí situovaných do Luzenského údolí. Malá Hraniční slať je menším kruhovitým rašeliništěm s mrazovou formou smrku. Z východu je vrcholová plošina Hraniční hory ohraničena téměř 90 stupňovým lomem státní hranice. Děje se tak u hraničního mezníku č. 29. K mezníku stoupala ze severu z Březníku stará obchodní cesta, která dále pokračovala při hranici k přechodu na Modrém sloupu a dále do Bavorska. Hned u mezníku č. 29 se nachází historický hraniční kámen (s číslem 28/23-0/1) s letopočtem 1772 a tesanými symboly Českého království a Bavorska.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vedení státní hranice na vrcholu (1-2), česká část vrcholu (3-4), bavorská část vrcholu (5-6), historický hraniční kámen č. 28/23-0/1 (7-8).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg