Špičník

Špičník (Velký Špičník, Špičák) / Spitz Berg (Grosser Spitz Berg) (1 351 / 1 352 m. n. m.)
 
Špičník je dvojvrchol. Česká vrcholová plošina je situována do nadmořské výšky 1 351 metrů a bavorská vrcholová plošina se nachází v nadmořské výšce 1 352 metrů. Mezi oběma vrcholovými plošinami v sedle probíhá státní hranice, děje se tak v nadmořské výšce 1 340 metrů v úseku hraničních kamenů č. 27/24 až 28.
 
Na českých svazích Špičníku pramení Březový potok a přítoky Březnického potoka, k okrajům svahu je situována Březová slať. Na bavorských svazích Špičníku pramení přítoky, které se dole v údolí připojují k řece Kleine Ohe. Do hraničního severozápadního sedýlka (oddělující svahy Blatného vrchu) přiléhá Špičácká slať, která převážně zasahuje do Bavorska a je tvořena vrchovištěm s klečí borovice a smrčinou.
 
Z geografického hlediska je Špičník plochým sukem se zbytky zarovnaného povrchu ve vrcholové části. Svahy na české straně jsou mírné, svahy na německé straně jsou velmi prudké. Vrcholová plošina s četnými balvany a sutí je odlesněna.
 
K hoře Špičník náleží dva historické hraniční znaky. Ten první představuje hraniční skalku, na kterou je posazen klasický hraniční mezník č. 28. Na straně skalky, která je přivrácena k Bavorsku, je vytesána bavorská šachovnice. Česká strana skalky je nečitelná, ale lze se domnívat, že jsou zde pozůstatky vytesaného českého lva. Druhý hraniční znak má podobu hraničního mezníku, nese letopočet 1765 s vyobrazením českého lva a bavorské šachovnice. Má číslo 28/2-0/1.
 
Kousek od českého vrcholu Špičníku (200 metrů na jihovýchod) se nachází pozůstatek kamenné ohrady pro dobytek. Zídka je vysoká cca 1 metr a ohraničuje pravidelnou čtvercovou plochu o straně cca 40 metrů. Ohrada pro dobytek příslušela k pozemkům, na kterých se provozovala pastva v lesích i na lukách. Uvnitř plochy jsou místy znatelné záhony oddělené rýhami - tento prostor byl využíván jako lesní školka.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hora (1), vedení státní hranice na vrcholu (2-3), český vrchol (4-10), bavorský vrchol (11-17), historický znak u hraničního mezníku č. 28 (18-19), historický hraniční mezník č. 28/2-0/1 (20-21), kamenná ohrada (22-27).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg