Obecně

Hraniční hory, které obepínají Modravské pláně, odnepaměti oddělovaly Českou zemi a Bavorsko. Hraniční hory jsou tichým svědectvím nesčetných zápasů mezi pašeráky, pytláky, vojáky, ale taktéž mezi obyčejným lidem a komunistickým režimem. Vždyť severní svahy těchto hor na Modravsku představovaly pomyslnou železnou oponu v 50. a 60. letech, dodnes jsou zde znatelné průseky po drátěných zátarasech. Z hraničních hor vytékají pramenné vody šumavských potoků a z české strany hranice k nim přiléhají i slatě.
 
Hraniční hory na Modravských pláních vytvářejí souvislý hřeben – státní hranice je vedena po hřebeni hor. Ten je zároveň rozvodím – vody pramenící na české straně odtékají do Severního moře a vody pramenící na bavorské straně odtékají do Černého moře. Jsou zde ale výjimky – jde o situace, kde státní hranice probíhá na nejnižších svazích hor a (pramenné) potůčky je překonávají.
 
V prezentaci hraničních hor je představeno 7 česko-bavorských společných vrcholů. Jsou seskládány s probíhající státní hranicí ze západu k východu.