Bavorsko a potoky

V bloku o potocích na Modravsku byly samostatně zmíněny ty vodní toky, které sice pramení na české straně, ale zakrátko opouštějí české území a stékají do Bavorska k Dunaji a dále do Černého moře. Byly jimi Kleiner Regen (Malá Řezná), Hirsch Bach (Jelení potok) a Grosser Schwarz Bach (Velký Černý potok). Tyto a další bavorské potoky míří do jiného povodí a úmoří než-li vody z potoků na Modravsku, jenž jsou zdrojnicemi Vydry, Vltavy a Severního moře.
 
Z hraničních hor na bavorskou stranu stéká mnoho pramenných větévek a potůčků, které dole v údolích vytvářejí řečiště potoků a řek Kleiner Regen, Grosse Ohe, Kleine Ohe a Resch Bach. Řeky odtékají k Dunaji a dále do Černého moře. Z uvedeného vyplývá, že česko-bavorská státní hranice na Modravských pláních, je typickým příkladem přirozené hranice vedené po hřebeni hor. Hřeben hraničních hor je zároveň rozvodím – vody pramenící na české straně odtékají do Severního moře a vody pramenící na bavorské straně odtékají do Černého moře. Jsou zde ale výjimky – jde o situace, kde státní hranice probíhá na nejnižších svazích hor a (pramenné) potůčky je překonávají. Ostatně Malá Řezná, Jelení potok nebo Javoří potok jsou toho důkazem.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: tok Grosser Schwarz Bach (1-2), tok Kleiner Schwarz Bach (3), horní tok Kleine Ohe v Čertově soutěsce-Teufelsloch (4-6), potůčky stékající do Grosse Ohe a Kleine Ohe v úseku cesty Roklanské jezero-Rozcestí u Skleněné archy (7-16).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg