Modravský potok a jeho přítoky

Modravský potok / Mader Mach vzniká soutokem Luzenského a Březnického potoka v Březnickém údolí pod Březnickou myslivnou. Od soutoku Modravský potok protéká sevřeným údolím s poměrně velikým spádem 20 promile. Tok potoka kopíruje cestu z Březníku do Modravy. Kromě méně výrazných bezejmenných přítoků, které odtékají ze svahů a rašelinišť, Modravský potok přijímá čtyři přítoky.
 
Z levé strany přijímá Cikánský potok / Blohaus Bach. Cikánský potok pramení v Cikánské slati a jeho délka je 1.7 km. V Cikánské slati protéká umělou protrží navršené hráze, která je pozůstatkem plavební nádržky.
 
Z pravé strany jsou to přítoky tři. Nejprve Ptačí potok / Vogelstein Bach. Ptačí potok pramení na severních svazích Malé Mokrůvky a západních svazích Černé hory v nadmořských výškách okolo 1 250 metrů. Jeho délka činí 4.7 km. Ptačí potok sbírá vody z Ptačí slatě a Ztracené slatě. Zhruba ve střední části toku byla zbudována plavební nádrž.
 
Druhým pravostranným přítokem je Černohorský potok / Häupel Bach. Černohorský potok pramení v Černohorském močále a mimo něj ještě před soutokem s Modravským potokem sbírá vody z Nové slatě. Jeho délka činí 4 km. I zde v jeho průběhu byla v minulosti zbudována nádrž k plavení dřeva.
 
Třetí pravostranný přítok se nachází na Modravě a je jím Filipohuťský potok / Hanif Bach. Vzniká v prameništi, které odvodňuje Tetřevskou slať. Jeho délka činí 4.5 km. Jak již bylo řečeno, Filipohuťský potok vytváří svoje pramenné větévky v podmáčených a rašelinných smrčinách Tetřevské slatě. Následuje klidný tok horskými filipohuťskými loukami a nakonec divoké kaskády v lese. V úseku toku potoka z Filipovy Hutě do Modravy je vedena 2 km dlouhá naučná stezka.
 
V Modravě se Modravský potok potkává s levostranným přítokem Roklanského potoka. Soutokem potoků vzniká řeka Vydra. Délka Modravského potoka od soutoku Luzenského a Březnického potoka po soutok s Roklanským potokem činí 7.5 km. Výškový rozdíl od prameniště Luzenského potoka po soutok Modravského potoka s Roklanským potokem v Modravě činí 273 metrů. Rozloha povodí Modravského potoka je 42 km2.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Modravský potok (1-43), Cikánský potok (44-52), Ptačí potok (53-59), Černohorský potok (60-66), Filipohuťský potok (67-88), Modravský potok v zimním období (89-140), Filipohuťský potok v zimním období (141-167).
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135.jpg
136.jpg
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140.jpg
141.jpg
142.jpg
143.jpg
144.jpg
145.jpg
146.jpg
147.jpg
148.jpg
149.jpg
150.jpg
151.jpg
152.jpg
153.jpg
154.jpg
155.jpg
156.jpg
157.jpg
158.jpg
159.jpg
160.jpg
161.jpg
162.jpg
163.jpg
164.jpg
165.jpg
166.jpg
167.jpg