Luzenský potok a jeho přítoky

Luzenský potok (Luzný potok) / Lusen Bach pramení na severozápadních svazích hory Luzný v nadmořské výšce okolo 1 250 metrů. Prameniště se nachází v lokalitě Modrý sloup na česko-bavorské státní hranici. Luzenský potok protéká otevřeným Luzenským údolím, sbírá vody z Hraniční a Luzenské slatě, místy meandruje. Protéká zde umělou protrží navršené hráze, která je pozůstatkem plavební nádržky. V údolí Luzenský potok přijímá přítoky horských potůčků pramenících na svazích Velké Mokrůvky, Malé Mokrůvky, Hraniční hory a Špičníku (v hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslen Jogl Seige, Ruhreuth Bach a Mitter Bach).
 
Jedním z těchto horských potůčků je Březový potok / Birken Bach, levostranný přítok Luzenského potoka. Pramení na východních svazích Špičníku a jeho tok měří 1.5 km. Protéká Březovou slatí a Hraniční slatí.
 
Luzenský potok v Březnickém údolí pod Březnickou myslivnou přijímá z levé strany Březnický potok (Černý potok, Šumenský potok) / Schwarz Bach. Březnický potok pramení na severovýchodních svazích Blatného vrchu na Blatenské slati a jeho tok měří něco málo přes 2 km. Pod Březnickou myslivnou meandruje.
 
Od soutoku obou potoků mění Luzenský potok název na Modravský potok. Délka Luzenského potoka k soutoku s Březnickým potokem je 4 km.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Luzenský potok (1-33, z toho prameniště na státní hranici 1-3), Březový potok (34-45), Březnický potok (46-67), Luzenský potok v zimním období (68-92), Březnický potok v zimním období (93-102).
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg