Soutoky potoků

Soutok dvou potoků měl v dobách staré Šumavy veliký význam. Bylo to snadno zapamatovatelné místo. Lidé tyto lokality snáze našli a vraceli se sem opakovaně. Sbírali tu lesní plody, lovili ryby i jinou zvěř. U soutoků stavěli jednoduché přístřešky pro odpočinek a v jejich blízkosti zakládali menší osady.
 
Na Modravsku je několik soutoků - významných, i těch menších. Zmínil bych pět soutoků, které lze označit za ty hlavní. Tyto a další si můžete prohlédnout v obrazové galerii.
 
Modrava jako osada u soutoku Roklanského, Modravského a Filipohuťského potoka na plánu Franze Traxlera z roku 1796 (zdroj: Tereza Blažková / Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě)
 
 
 
Soutok Březnického a Luzenského potoka
 
Soutok Březnického a Luzenského potoka je situován v Březnickém údolí pod Březnickou myslivnou. Soutokem se vytváří potok Modravský.
 
Soutok Modravského a Filipohuťského potoka
 
Soutok Modravského a Filipohuťského potoka se nachází u budovy obecního úřadu na Modravě. Soutokem Filipohuťský potok končí svůj tok.
 
Soutok Roklanského a Modravského potoka
 
Soutok Roklanského a Modravského potoka se nachází severovýchodně od Muzea dřevařství (Dřeváku) na Modravě. Soutokem se vytváří řeka Vydra.
 
Soutok Rokytky a Roklanského potoka
 
Soutok Rokytky a Roklanského potoka je situován do závěru Rokytecké kotliny k Roklanské slati. Soutokem Rokytka končí svůj tok.
 
Pomístně je toto místo pojmenováno jako „Soutok“ nebo „Na Soutoku.“ Dle mého názoru je soutok Rokytky a Roklanského potoka nejkrásnějším soutokem na Modravsku. Už jen proto, že je situován do nelesní partie rašelinišť a lučin a kolem dokola jsou lesy. V dobách staré Šumavy se u soutoku nacházela lovecká chatka Balzhütte. V 50. letech minulého století lokalitu zabrala Pohraniční stráž a u soutoku si vybudovala pohraniční rotu, kterou pojmenovala jako Soutok.
 
Soutok Javořího a Roklanského potoka
 
Soutok Javořího a Roklanského potoka je situován mezi bývalé samoty na Javoří Pile a Rybárně. Nad soutokem se nachází Šárecká slať. Soutokem Javoří potok končí svůj tok.
 
V rámci pátrání po stopách dávných předků, byla na soutoku Javořího a Roklanského potoka objevena koncentrace kamenných nástrojů. Následný archeologický výzkum vydal asi 300 kusů štípané industrie a ukázal na mezolitické osídlení.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: soutok Březnického a Luzenského potoka (1-4), soutok Modravského a Filipohuťského potoka (5-7), soutok Roklanského a Modravského potoka (8-11), soutok Rokytky a Roklanského potoka (12-20), soutok Javořího a Roklanského potoka (21-23), ostatní soutoky (24-41, z toho Luzenský a Březový potok 24-25, Modravský a Cikánský potok 26-27, Modravský a Ptačí potok 28-29, Modravský a Černohorský potok 30-31, Roklanský a Kamenný potok 32-33, Roklanský a Novohuťský potok 34-35, Roklanský a Studený potok 36-37, Javoří a Tmavý potok 38-39, Roklanský a Slatinný potok 40-41), soutok Březnického a Luzenského potoka v zimním období (42-44), soutok Modravského a Filipohuťského potoka v zimním období (45), soutok Roklanského a Modravského potoka v zimním období (46-48), soutok Javořího a Roklanského potoka v zimním období (49).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg