Obecně

Než-li se podíváme na zevrubnou prohlídku státních hranic okolo Modravy, je třeba popis nějakým způsobem ohraničit do terénu. Plošně bych lokalitu vymezil od hlavního hraničního mezníku č. 16, který stojí 1 kilometr jižně od Polední hory, až ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 6, který stojí 1 kilometr jižně od Černé hory. Délka hranice ve vymezeném úseku činí cca 26 kilometrů.
 
Česko-německá státní hranice okolo Modravy prochází terénem, který je charakteristický pro vedení hranice na Šumavě. Hranice je zde z velké části přirozeným předělem – vede horským hřebenem, který je zároveň rozvodím (vody z českých svahů odtékají do Severního moře a vody z bavorských svahů odtékají do Černého moře). Jsou tady ovšem výjimky co se rozvodí týče – jde o situace, kde státní hranice probíhá na nejnižších svazích hor a pramenné potůčky je překonávají (Malá Řezná, Javoří potok, Jelení potok). Jelikož jsou pro Modravské pláně charakteristické mokřady a slatě, nevyhýbá se státní hranice ani tomuto terénu (v některých případech jsou hranicí rozpůleny i soustavy slatí, u Biskupské slatě je hranicí rozpůlen dokonce i revitalizovaný odvodňovací příkop). V podmáčených místech hranice najdeme předměty pro zpevnění terénu (prkénka, hatě, klády).
 
Česko-německá státní hranice v bavorském dílu je rozdělena na 12 hraničních úseků. Hranicí okolo Modravy prochází hned dva hraniční úseky – č. X (Železná Ruda-Luzný) a XI (Luzný-Strážný). Oba úseky se potkávají u hraničního rozcestí pod horou Luzný (Markfleckl) v základním hraničním mezníku č. XI/1.
 
Hranice okolo Modravy je vyznačena standardními typy hraničních znaků – tj. hraničními mezníky a hraničními znaky zanesenými do přírodních útvarů. Kromě toho se na hraniční linii nacházejí atypické hraniční mezníky (nemají tvar pravidelného hranolu a jsou opracovány do různých tvarů a velikostí) a historické hraniční mezníky z tereziánského období (s ručně tesanými nápisy a symboly odkazující do historie). Při pochůzce lze dále vypozorovat i původní hraniční znaky (převážně z 18. století), které již nejsou zaneseny do hraniční linie, tj. nemají zviditelněné číslo a nejsou zahrnuty do hraničního dokumentárního díla. Jsou pozůstatkem původního vedení hranice a jedná se o kameny, do kterých je vytesáno číslo, hraniční křížek a rysky.
 
Zevrubná prohlídka státní hranice okolo Modravy je rozdělena do dvou částí. Nebudu se zabývat podrobným popisem hor, potoků a slatí, které přetínají státní hranici. Tyto charakteristiky jsou uvedeny na webu jinde. Na hranicích Národního parku Šumava a Bavorský les je několik přechodových míst, která byla dočasně zřízena na omezenou roční dobu z důvodu ochrany přírody. Na hranicích okolo Modravy se jedná o hraniční přechod Poledník/Buchenau, dále stezku úbočím Špičníku ke hranici a hraniční přechod Modrý sloup. Všechna tři přechodová místa jsou do výkladu zahrnuta.
 
1) Západní hranice Modravských plání – od hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 16, který stojí 1 kilometr jižně od Polední hory.
 
2) Východní hranice Modravských plání – od hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 6, který stojí 1 kilometr jižně od Černé hory.
 
 
Lom a potkávání hraničních úseků č. X a XI česko-německé státní hranice v bavorském dílu pod Luzným – zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle