Filipova Huť

Filipova Huť / Philipps Hütten
 
Filipova Huť byla založena jako sklářská osada. Vznikla v místech, kudy procházela obchodní stezka z Kašperských Hor do Pasova. V roce 1785 zde skláři Franz Denk a Franz Weber z Hrádku zbudovali skelnou huť na duté sklo. Stalo se tak smlouvou z 31. srpna 1785, kterou panství povolilo vystavění sklárny s jednou pecí a třemi chalupami pro skláře při potoku nad Modravou. Sklárna stála někde u současného mostku přes Filipohuťský potok při turistické značce. Jméno osada nebo tenkráte spíše huť dostala podle tehdejšího majitele Prášilského panství hraběte Filipa Kinského z Vchynic a Tetova.
 
S příchodem nového pána ze Schwarzenberga na přelomu 18. a 19. století sklárny na panství postupně zastavují provoz – Filipova Huť tak činí už v roce 1800, mimo jiné i proto, že huť nikterak významně neprosperuje. Nastupuje doba dřevařského průmyslu a tak i z Filipovy Hutě se stává typická dřevařská osada. Největšího rozmachu Filipova Huť dosáhla někdy okolo roku 1880, kdy zde žilo 1 620 obyvatel. V letech 1929-1930 zde stálo 47 domů s 337 obyvateli (336 německé národnosti), v roce 1935 tu žilo 469 obyvatel (442 německých) v 67 domech. Počet domů a obyvatel zde výrazně převyšoval osídlení na Modravě. To bylo zřejmým důvodem pro skutečnost, že úřad obce se nacházel v období první republiky na Filipově Huti. V obrazové galerii na první staré fotografii si povšimněte dvou stavení v okénkách - jsou jimi myslivna a škola. Do školy docházely pěšky děti z celého okolí, mj. i z Roklanské hájenky. Po 2. světové válce byli odtud, stejně jako z ostatních pohraničních obcí, vysídleni Němci a opuštěné domy byly zlikvidovány. Z dochovaných staveb byla v roce 1958 prohlášena venkovská usedlost č. p. 2 jako nemovitá kulturní památka, která má pozoruhodný a u nás již málokde dochovaný zvýšený nájezd do stodoly.
 
Plán pozemků bývalé sklárny ve Filipově Huti z roku 1804 - rozparcelované pozemky jsou určeny k osídlení dřevařskými kolonizátory (zdroj: Tereza Blažková / Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě)
 
 
 
Typické šumavské osady, které jsou nyní z mapy Šumavy vymazány, byly tvořeny domy roztroušenými volně do krajiny. Pokud osadou procházela cesta nebo silnička, byly některé (hlavní) domy při této cestě – například škola, hostinec nebo domek představitele osady. Filipova Huť si tento charakter typické horské šumavské osady přenesla do současnosti. Stavení jsou volně roztroušena do filipohuťských luk, kterými protéká Filipohuťský potok. Při hlavní silničce jsou také domky. Filipovu Huť a Modravu spojuje, kromě silnice, naučná stezka se třemi zastaveními – o horských loukách, podmáčených smrčinách a Filipohuťském potoce.
 
Na okraji Filipovy Hutě se rozkládá několik domů tvořící menší osadu Korýtko. Název je odvozen od korýtek a koryt, která sloužila k napájení soumarů a jejich zvířat. Osada Korýtko (včetně Penzionu Korýtko) patří administrativně k obci Horská Kvilda. Při silnici mezi Filipovou Hutí a Modravou se nacházelo několik usedlostí s kapličkou, které patřily k Filipově Huti. Malinkaté osadě dominoval Kortusův statek s pilou, ke které vedl náhon z Filipohuťského potoka. V letech 2022-2023 tady byla postavena nová kaple. Filipova Huť je nejvýše položenou osadou se svými 1 100 metry nadmořské výšky. Je odtud překrásný výhled na vrcholky Velkého a Malého Roklanu. Počáteční historie Filipovy Hutě je zobrazena ve znaku obce Modrava – je jí sklářská píšťala.
 
V roce 2018 jsem vytvořil sérii porovnávacích snímků Filipovy Hutě, kde předlohou byly obrazy z doby tzv. staré Šumavy (od konce 19. století do 30. let 20. století). K dispozici jsou na tomto webu i fotografie Filipovy Hutě pořízené z nebes.
 
Mapa Stabilního katastru z roku 1837
 
 
 
Letecká mapa z roku 1949
 
 
 
Letecká mapa ze současnosti
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-12, z toho škola 10, obchod 11, usedlosti s kapličkou při silnici mezi Filipovou Hutí a Modravou 12, zdroj 2-4, 11-12: Fotobanka Seidel, zdroj 8-10: Franz Krickl), staré fotografie z 60. až 80. let (13-19, z toho usedlost č. p. 2 18-19, zdroj 17-18: Antonín Schubert), současný stav (20-93, z toho bývalá škola 59-61, usedlost č. p. 2 62-63, Kortusův statek s pilou 82-91, kaple 92-93), současný stav v zimním období (94-128, z toho bývalá škola 117, usedlost č. p. 2 118).
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg