Balzhütte

Balz Hütte
 
Balz Hütte v jazyce českém znamená Tokaniště. Takovýchto míst bylo na Šumavě mnoho. Místo nazvané jako Balz Hütte představovalo dřevěnou boudu (respektive loveckou chatku), která byla určena primárně lesním zaměstnancům pro úschovu nářadí a jako dočasné nocležiště.
 
Ve starých mapách, které zobrazují Modravské pláně, jsem dohledal dvě místa takto pojmenovaná. První z nich se nacházelo u soutoku Roklanského potoka s Rokytkou. Turistický průvodce Jaroslava Dostála z roku 1938 uvádí, že nad soutokem těchto potoků stála lovecká chatka Balzhütte. Druhé místo se nacházelo u Starobřeznické cesty v místech, kde začíná povalový chodníček (od směru z Modravy) napříč Cikánskou slatí.
 
Je zřejmé, že dřevěných boudiček a chatek bylo do Modravských plání roztroušeno více, nicméně výše uvedený popis činím pouze na základě dochovaných dokumentů, kterými jsou mapová díla.
 
Balzhütte u soutoku Roklanského potoka s Rokytkou na mapě Národního parku Bavorský les
 
 
 
Balzhütte u Starobřeznické cesty u Cikánské slatě na mapě revíru Modrava z roku 1893