Rybárna

Rybárna / Fischer Hütte
 
Samota na Rybárně sestávala nejprve ze dvou usedlostí, které se nacházely cca 1 km na západ od nynější (novější) stavby sloužící k rekreaci. První usedlost se nacházela na levém břehu Roklanského potoka. Druhá usedlost stála o kousek dál na pravém břehu Roklanského potoka, vedla k ní lávka.
 
Obě usedlosti jsou zachyceny na mapě Stabilního katastru z roku 1837. Jejich vznik a využití je neznámé, neexistují k nim dobové fotografie. Patrně vznikly v souvislosti se sklářskou, ale spíše s dřevařskou kolonizací ve zdejších lesích. Objekty zanikly na přelomu 19. a 20. století a nezůstaly po nich žádné pozůstatky. Kousek od místa, kde stávala usedlost na pravém břehu Roklanského potoka, se nachází torzo dřevěné lávky. Tato lávka ale spadá do období, kdy na území působila Pohraniční stráž – takovýchto lávek bylo vybudováno přes zdejší potoky mnoho.
 
Po zániku usedlostí se samota Rybárna přenesla na hájovnu, která stála napravo u cesty stoupající ke Tříjezerní slati. V mapě Prášilského panství z roku 1872 je tato samota pojmenována jako Frühauf. Hájovna zanikla neznámo kdy, avšak 300 metrů od ní na jihovýchod, byla v roce 1938 vybudována nová (ve tvaru písmene U). List Plzeňský kraj ze dne 19. 8. 1938 píše, že „v Modravě „Na Rybárně“ staví se hájenka státních lesů. Sestává ze dvou dílců, a sice z obytné budovy a z budovy hospodářské. Budova obytná jest dřevěná, srubová a budova hospodářská jest z kamene.“ I v době socialismu sloužil objekt lesním zaměstnancům. V současnosti je stavba využita k soukromé rekreaci. Na dobruškovském leteckém snímku z roku 1949 je znázorněna.
 
Mapa Stabilního katastru z roku 1837
 
 
 
Mapa panství Prášily-Dlouhá Ves z roku 1872
 
 
 
Letecká mapa z roku 1949
 
 
 
Letecká mapa ze současnosti
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie bývalé hájovny (1-3, z toho v roce 1987 1, v roce 1990 2-3, zdroj 1: Jana Boukalová, zdroj 2: Věra Mátlová, zdroj 3: Zdeňka Jeníčková), umístění usedlosti na levém břehu potoka (4), umístění usedlosti na pravém břehu potoka (5), pozůstatky lávky u potoka (6), umístění původní hájovny (7), bývalá hájovna (8-20), bývalá hájovna v zimním období (21-34).
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg