Preisleiten

Preisleiten
 
„Vlevo, asi tisíc kroků nedaleko a dosti hluboko pod ním, hučela řeka Vydra, nesla nesmírné spousty polen, která místy v divé směsi pádila, jinde, kde línější tekly vody, se stavěla a houstla, takže čistý, granátově hnědý proud úplně zakrývala. Na protějším – pravém – břehu říčky vypínala se preisleitenská sytě zelená stráň, skoro úplně bez lesa, jenž ji druhdy pokrýval. Tu a tam na vysoké, dosti srázné té stráni stály drobné chaloupky, po jedné, po dvou, malinké stáje, stodůlky a kůlničky o sobě. Stříšky byly skoro vesměs aspoň zčásti nově kryté a bílé šindele leskly se v záři slunečné, že daleko je bylo viděti.“
 
Karel Klostermann / Ze světa lesních samot
 
Preisleiten byla malá dřevařská osada, která vznikla až na počátku 19. století v přímé souvislosti s výstavbou Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a plávkou dřeva. Snad proto ani neměla český název. Mapa Stabilního katastru z roku 1837 zachycuje v osadě 8 dřevěných domků. V roce 1910 je zde uváděno 8 domů a 73 obyvatel. Ještě v roce 1945 to je 14 domů se 46 obyvateli. Osada byla zbourána v roce 1958.
 
I když usedlostí nebylo mnoho, osada Preisleiten se rozprostírala na poměrně velké ploše. Jednotlivé usedlosti byly oddělené pastvinami, spojené cestami. Pozůstatky osady jsou ukryty v lese na stráni nad pravým břehem řeky Vydry. Jsou tady k vidění rozvaliny kamenných podezdívek chalup a místy i artefakty z vybavení domácnosti, ale zejména pak linie kamenných snůšek oddělující tehdejší hranice pozemků a pastvin - když budete pozorní, zahlédnete je už od silnice.
 
Mapa Stabilního katastru z roku 1837
 
 
 
Letecká mapa z roku 1949
 
 
 
Letecká mapa ze současnosti
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-3, zdroj 3: Franz Krickl), současný stav (4-19).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg