Potoky stékající do Bavorska

V komplexu Modravských plání se nacházejí potoky, které zde pramení, ale zakrátko opouštějí české území a stékají do Bavorska k Dunaji a dále do Černého moře. Tyto potoky míří do jiného povodí a úmoří než-li vody z potoka Luzenského, Modravského a Roklanského, jenž jsou zdrojnicemi Vydry, Otavy, Vltavy a Severního moře.
 
Prvním z potoků je Malá Řezná / Kleiner Regen. Malá Řezná pramení na jihozápadních svazích Medvědí hory v rozsáhlém plató Kamerální slatě. Kamerální slať je v komplexu Modravských slatí ojedinělá tím, že jí prochází rozvodí mezi Černým a Severním mořem – větší část mokřadu je odvodňována ze západu Malou Řeznou do povodí Černého moře, v jižním cípu je slať odvodňována pramennými větévky Roklanského potoka do povodí Severního moře. I když pramenné větévky Malé Řezné protínají státní hranici na několika místech, hlavní tok potoka opouštějící české území najdeme u hraničního mezníku č. 22/9. Opodál, u hraničního mezníku č. 22/8, je zarůstající průsek Židovské cesty, která vedla od české hranice k nedaleké plavební nádrži na bavorské straně a sloužila zejména pro stahování dřeva. Český tok Malé Řezné, dlouhý 1.7 km, se rázem mění na bavorský, a po dalších 4 km Malá Řezná vtéká do vodní nádrže Frauenau. U města Zwiesel se spojuje s Velkou Řeznou, odtud se řeka jmenuje Černá Řezná.
 
Dalším potokem je Jelení potok / Hirsch Bach. Ten pramení takřka na státní hranici na jižních svazích Poledníku. Než opouští české území, jeho 1.5 km dlouhý tok kopíruje státní hranici, avšak hranice samotná probíhá až za Jelením potokem. O tom se můžeme přesvědčit u hraničního kamene č. 16/14, kde je Jelení potok přehrazen lávkou, a za ní probíhá turistický (sezónní) hraniční přechod Poledník/Buchenau. Jelení potok opouští české území u hraničního kamene č. 16/20. Takřka ihned za hranicí (po 200 metrech) Jelení potok protéká bývalou plavební nádržkou. Po dalších 4.5 kilometrech vtéká do vodní nádrže Frauenau, kde svůj tok končí.
 
Na české straně hranice v lokalitě Biskupské slatě pramení jedna z větví Velkého Černého potoka / Grosser Schwarz Bach. Vydatné prameniště potvrzuje zamokřený terén státní hranice mezi hraničními kameny č. 4/5 až 5/3. Délka toku Velkého Černého potoka v Bavorsku činí 4 km, potom přijímá z pravé strany Malý Černý potok a dále pokračuje jako Černý potok.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Malá Řezná nedaleko prameniště (1-2), Malá Řezná protínající státní hranici (3-5), Jelení potok u turistického hraničního přechodu (6-7), Jelení potok protínající státní hranici (8), Velký Černý potok a prameniště na státní hranici (9-11).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg