Šárecká slať

Šárecká slať / Scharr Filz
 
V porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je zakreslena Velká Šárecká slať a Šárecká slať. Velká Šárecká slať je zastrčena za soutokem Roklanského a Javořího potoka (ze severu je slať ohraničena Javořím potokem a z východu Roklanským potokem). Představuje velké vrchoviště s klečí borovice a několika jezírky. Největší jezírko nudlovitého tvaru dosahuje maximální délky 23 metrů, dále je zde izolované zarůstající jezírko s maximální délkou 55 metrů. Vrchoviště je po obvodu porostlé podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Vody z Velké Šárecké slatě odvádí pravostranný přítok Javořího potoka a levostranný přítok Roklanského potoka.
 
Šárecká slať je na staré mapě zakreslena severně od soutoku Roklanského a Javořího potoka v místech, kde stála samota na Javoří Pile. Šárecká slať se zde v podstatě táhne podél cesty – z jedné strany jsou odlesněné podmáčené lučiny Javořího potoka a z druhé strany pak smrčiny, tu a tam lze spatřit i odvodňovací rýhu. Vody ze Šárecké slatě zde sbírá Javoří potok.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Velká Šárecká slať (1-14, z toho velké zarůstající jezírko 10-14), revitalizovaný příkop Šárecké slatě (15-18), Šárecká slať podél Javořího potoka (19-29).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg