Tříjezerní slať

Tříjezerní slať / Dreisee Filz
 
Tříjezerní slať je zakreslena v hospodářské mapě revíru Schätzův Les z roku 1912. Je malým vrchovištěm o rozloze 5 hektarů, vypínajícím se nad bývalou samotou Rybárna. Vrchoviště s borovicí je obklopeno podmáčenou smrčinou. Ve středu vrchoviště se nacházejí tři jezírka, z nichž to největší dosahuje délky 30 metrů. Při západním okraji vrchoviště jsou v porostech borovice dokonale ukryta další jezírka, nyní již zcela zarostlá vegetací. Modravská rašeliniště se vyznačují několikametrovou mocností – hloubka rašeliny na Tříjezerní slati je cca 4.5 metrů. Vody ze severní části Tříjezerní slatě jsou odváděny pravostranným přítokem Hrádeckého potoka.
 
Tříjezerní slať je zpřístupněna poválkovým chodníkem, který obkrouží všechna tři jezírka. Místo bylo turisticky zpřístupněno už na začátku 70. let minulého století. Naučná stezka Tříjezerní slať vznikla v roce 1979. Ještě před slavnostním otevřením dne 30. července, byl opraven poválkový chodník a instalována nová informační tabulka s návštěvním řádem CHKO Šumava. V této době se sem dalo dojít pouze v létě po cestě z Rokyty (Antýglu) a podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu ze Srní. V současnosti musíme ocenit zřízení Naučné stezky v době, kdy u Tříjezerní slatě začínalo hraniční pásmo a z Rybárny a Javoří Pily sem stoupal drátěný zátaras. Místo bylo přes celé léto monitorováno skrytou hlídkou Pohraniční stráže, hlídky v civilu se trousily podél plavebního kanálu. Nynější provedení Naučné stezky je v podstatě totožné.
 
Prezentace Tříjezerní slatě v časopise Lidé a země z roku 1976
 
 
 
Prezentace Tříjezerní slatě v časopise Památky a příroda z roku 1976
 
 
 
Mapa revíru Schätzův Les z roku 1912
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: informační tabule v roce 1974 (1-2, zdroj: Josef Frýdl), slavnostní otevření Naučné stezky v roce 1979 (3-6, zdroj: kronika pohraniční roty Javoří Pila), staré fotografie z 70. a 80. let (7-12, zdroj 11-12: Věra Mátlová), současný stav (13-44, z toho první malé jezírko 26-28, druhé malé jezírko 29-31, velké jezírko 32-43), současný stav v zimním období (45-68, z toho první malé jezírko 59-60, druhé malé jezírko 61-62, velké jezírko 63-68).
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg