Špičácká slať

Špičácká slať (Horní slať) / Spitzberg Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je tato slať zakreslena jako Spitzberg Filz. Pomístním názvem Spitzberg byla označena lokalita nad Březníkem – Špičák. Špičácká slať je situována do místa, které probíhá mezi hraničními sedly česko-bavorského Špičníku a česko-bavorského Blatného vrchu, a jenž se táhne mezi hraničními mezníky č. 27/14 a 27/22. Špičácká slať je nejvýše položenou slatí na státní hranici v komplexu Modravských slatí - hraniční linie je situována do nadmořské výšky 1 320 metrů. Ze staré mapy jsou patrné dva flíčky slatě na české straně. Špičácká slať převážně zasahuje do Bavorska, kde je mimo smrku tvořena i vrchovištěm s klečí borovice. Z mokřadu stéká bezejmenný pravostranný přítok Březnického potoka.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční linie (1-5), česká část (6-10), bavorská část (11-22).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg