Vrchová slať

Vrchová slať / Loch Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Vrchová slať, která se rozpíná podél několika pramenných větévek Roklanského potoka od severozápadu na jihovýchod. Nejinak tomu je i nyní. V komplexu Vrchové slatě pramení Roklanský potok a odvádí vody ze slatě. Kromě toho se podél mokřadu táhne znatelný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu, který představoval pomyslnou železnou oponu v 50. a 60. letech. Z jihozápadu je Vrchová slať ohraničena státní hranicí. Kromě menších vrchovišť s podmáčenou smrčinou a mrazovou formou smrku, je Vrchová slať tvořena kruhovým vrchovištěm s borovicí bažinnou. Kruhové vrchoviště je protnuté oním průsekem po drátěném zátarasu. Nachází se zde několik jezírek. Na Vrchové slati jsou odvodňovací kanály, z nichž mnohé byly revitalizovány.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: průsek a revitalizovaný příkop (1-11), vrchoviště (12-28).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg