Tetřevská slať

Tetřevská slať / Gefilder Filz (Hanif Filz)
 
Tetřevská slať je zakreslena v mapě 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století. Zákres s pojmenováním slatě jako Gefilder Filz v podstatě kopíruje současnou podobu Přírodní památky Tetřevská slať. V tomto chráněném území se nachází vrchovištní rašeliniště se souvislým porostem kleče a několika malinkatými jezírky-oky. Vrchovištní rašeliniště je situováno na severní úbočí hory Tetřev a je jím proťata správní hranice obcí Horská Kvilda (Plzeňský kraj) a Kvilda (Jihočeský kraj). Vrchovištní rašeliniště je dále rozvodnicí Otavy a Vltavy – západním směrem odtékají vody do Filipohuťského potoka a severovýchodním směrem odtékají vody do Kvildského potoka.
 
Kromě Přírodní památky Tetřevská slať je komplex tohoto mokřadu dále situován na severozápadní svahy hory Tetřev. Zde má Tetřevská slať podobu podmáčených a rašelinných smrčin. Vody ze smrčin odtékají do Filipohuťského potoka.
 
Mapa 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-12), smrčina (13-20), Tetřevská slať v zimním období (21-30).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg