Studená slať I.

Studená slať I. / Kaltstauden Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Horní Studená slať a Dolní Studená Slať. Komplex Studené slatě se nachází na jihozápadních svazích Studené hory. Studená slať bezprostředně sousedí s Blatenskou slatí – oba úseky mokřadů jsou v podstatě rozděleny pásem (podmáčených) smrčin. Studená slať je vrchovištěm s otevřenou nelesní částí táhnoucí se ze severu na jih. Převažují zde porosty kleče borovice. V horní části Studené slatě se nachází několik vrchovištních jezírek. Vody z mokřadu odvádí severním směrem zde pramenící Novohuťský potok a jižním směrem zde pramenící Březnický potok.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg