Studená slať II.

Studená slať II. / Kaltstauden Filz
 
V hospodářské mapě revíru Modrava z roku 1893 je zakreslena Studená slať. Je to již druhá slať s tímto označením, avšak na rozdíl od té první, která byla dislokována k Březnickému revíru, tato byla součástí Modravského revíru. Studená slať se nachází mezi Cikánskou slatí a Modravským potokem. Je tvořena lemem rašelinných a podmáčených smrčin. Slatí protéká Cikánský potok a několik pramenných levostranných přítoků Modravského potoka.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg