Roklanská slať

Roklanská slať / Gayerruck Filz
 
V porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je zakreslena celá soustava Roklanské slatě – Velká Roklanská slať, Malá Roklanská slať a Scharr Filz. Pokud srovnáme rozparcelované slatě ze staré mapy se současnou leteckou mapou, dojdeme k závěru, že parcely kopírují pět soustav vrchovišť s otevřenou nelesní částí s porosty borovice kleče a obvodovým lemem podmáčených a rašelinných smrčin.
 
Na soutoku Roklanského potoka s Rokytkou se nachází vejcovitá vrchoviště Malé Roklanské slatě a Scharr Filz. Malá Roklanská slať odvádí vody do Roklanského potoka i Rokytky, ve středu většího vrchoviště se nachází dvě jezírka s délkou 40 a 30 metrů. Scharr Filz odvádí vody do Roklanského potoka, ve středu vrchoviště se nachází jezírko s úctyhodnou délkou 65 metrů.
 
V pořadí druhá Malá Roklanská slať je situována do mělkého sedýlka mezi Medvědí horu a kótu Medvěd. Ve vrchovišti této Malé Roklanské slatě se nachází čtyři jezírka, z nichž to největší dosahuje maximální délky 40 metrů. Vrchoviště protíná průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu z 50. a 60. let, což nám dokazují i kousky zaražených kůlů, keramických izolátorů a pozůstatky haťové cesty. Vody ze slatě jsou odváděny severozápadním a severovýchodním směrem - pravostranným přítokem Rokytky.
 
Velká Roklanská slať je vklíněna mezi obě Malé Roklanské slatě a je rozlohou největším vrchovištěm soustavy Roklanské slatě. Mimo malých jezerních ok se zde nachází jezírko, které svým tvarem připomíná šumavské Černé jezero. Vody z Velké Roklanské slatě odvádí pravostranný přítok Rokytky a levostranný přítok Roklanského potoka.
 
K dispozici jsou na tomto webu fotografie Roklanské slatě pořízené z nebes.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště Velké Roklanské slatě (1-13), vrchoviště Malé Roklanské slatě u soutoku Roklanského potoka a Rokytky (14-23), vrchoviště Malé Roklanské slatě v sedýlku mezi Medvědí horou a Medvědem (24-43, z toho velké jezírko 36-41, pozůstatky haťové cesty 42-43), vrchoviště Scharr Filz (44-54), smrčina (55-66).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg