Mlynářská slať

Mlynářská slať / Müllerschachtl Filz
 
V porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je zakreslena soustava Mlynářských slatí – Přední Mlynářská slať, Dolní Mlynářská slať a Zadní Mlynářská slať. Tyto tři dílčí části Mlynářské slatě zahrnují poměrně velký komplex rašelinišť o celkové rozloze 51 hektarů. Součástí soustavy Mlynářských slatí je pět vrchovištních bloků (z nichž na dvou se nacházejí vrchovištní jezírka) s přilehlými porosty rašelinných a podmáčených smrčin. Mokřady ze tří stran (kromě jihu) obepíná Roklanský potok (dříve pojmenovaný jako Mlynářský). Vody z mokřadů odvádí větévky-pravostranné přítoky Roklanského potoka. Území Mlynářských slatí bylo v roce 1933 vyhlášeno státní přírodní rezervací.
 
Dvě největší vrchoviště patří k Přední Mlynářské slati. Zatímco v porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je Přední Mlynářská slať zakreslena v rámci revíru jako celek, v hospodářských mapách revíru Modrava z roku 1893 a revíru Weitfäller-Rokyta z roku 1912 je vrchoviště rozděleno mezi tyto dva revíry – větší část spadala pod revír Weitfäller-Rokyta a menší část pod revír Modrava. Nyní dávnou revírní hranici představuje cesta vedoucí z Modravy k soutoku Roklanského potoka s Rokytkou. Na vrchovištích Přední Mlynářské slatě se nachází několik jezírek, z nichž některé jsou při povrchu přerostlá vegetací a vytvářejí zrádná houpavá třasoviska. Ostatně tak je tomu i na dalších vrchovištích Modravských slatí. Největší jezírka dosahují délky 40 a 30 metrů.
 
Dolní Mlynářská slať a Zadní Mlynářská slať jsou situovány k pravému břehu Roklanského potoka. Podle hospodářských map revíru Modrava z roku 1893 a revíru Weitfäller-Rokyta z roku 1912 je patrné, že tyto soustavy byly (také) rozděleny revírní hranicí.
 
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
Mapa revíru Modrava z roku 1893
 
 
 
Mapa revíru Weitfäller-Rokyta z roku 1912
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště Přední Mlynářské slatě (1-31, z toho jihovýchodní velké jezírko 15-24, severozápadní velké jezírko 25-31), vrchoviště Dolní Mlynářské slatě (32-39), vrchoviště Zadní Mlynářské slatě (40-44).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg