Luzenská slať

Luzenská slať / Lusen Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Luzenská slať. V podstatě je to samostatná slať, oddělená od soustavy Velké Hraniční slatě, která se táhne Luzenským údolím podél Luzenského potoka. Promítneme-li v hospodářské mapě zakreslenou Luzenskou slať do současného terénu, zjistíme, že se nachází u menšího ohbí cesty vedoucí z Březníku na Modrý sloup. Luzenská slať je tvořena velkým a několika menšími vrchovišti. Ze západu je velké vrchoviště (s několika jezerními oky) ohraničeno meandry Luzenského potoka. Ze severu je Luzenská slať ohraničena bývalou plavební nádržkou, z jihu pak odvodňovacími rýhami, které k mokřadu taktéž patří.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg