Nová slať

Nová slať / Neuner Filz
 
V hospodářské mapě revíru Filipova Huť z roku 1902 je zakreslena Nová slať. Nachází se mezi Čertovým vrchem a údolím Modravského potoka. Odtékají z ní bezejmenné pramenité potůčky do Černohorského potoka. Nová slať je porostlá (podmáčenou) smrčinou a borovicí.
 
Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg