Pašerácká slať

Pašerácká slať / Schindler Filz
 
V hospodářské mapě revíru Modrava z roku 1893 je zakreslena Schindler Filz. Do češtiny lze tento výraz volně přeložit jako slať podvodníků. Jelikož je ale tato slať vzdálena pouhých 400 metrů od Modravy, kde se ve Wolfově hostinci (U Pstruha) scházeli pašeráci a pytláci, dovolil jsem si tento mokřad pojmenovat jako Pašerácká slať. Nachází se kousek za Modravou nad Modravským potokem. Ze slatě odtéká malinký levostranný přítok Modravského potoka. Na současných mapách je v těchto místech jen nepatrný zamokřený flíček se smrkovým porostem.
 
Pašerácká slať přetrvala respektive je viditelná i nyní. Jen kousíček za Modravou směrem na Březník je u cesty několik tůní se zamokřenými travinami. Z tůní vylézají okousané větve od bobrů. Opodál vede přes Modravský potok dřevěná lávka, která vybízí k pohledu na obec.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: celkový pohled (1-2), smrčina (3-6), tůně u cesty (7-15).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg