Rybárenská slať

Rybárenská slať / Fischerhütten Filz
 
V porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je zakreslena Rybárenská slať a její části nazvané jako Hochufer Filz a Hakl Filz. Rybárenská slať je ze severu a východu ohraničena Roklanským potokem, ze západu a jihu pak Mlynářskou a Hraběcí slatí. Vody z Rybárenských slatí odvádí pravostranné přítoky Roklanského potoka. Rozlehlý komplex mokřadu sestává z tradičních rašelinných celků – vrchoviště s klečí borovice, podmáčené a rašelinné smrčiny a dále lučiny (podél Roklanského potoka). Samota v údolí Roklanského potoka Rybárna, dala jméno této slati.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg