Ptačí slať

Ptačí slať / Vogelstein Filz
 
V hospodářské mapě revíru Filipova Huť z roku 1902 je zakreslena Ptačí slať. Z umístění na staré mapě je patrné, že Ptačí slať probíhá mezi plavebními nádržkami na Ptačím a Černohorském potoce podél cesty spojující obě tyto švele. Na území mokřadu je nespočet pramenných větévek Ptačího a Černohorského potoka. Ptačí slať je tvořena menšími vrchovišti s klečí borovice, mrazovou formou smrku a podmáčenou smrčinou.
 
Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-3), smrčina (4-14).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg