Medvěd

Medvěd / Bärenkopf (1 137 m. n. m.)
 
1.4 km na západ od soutoku Roklanského potoka s Rokytkou se nachází hora Medvěd.
 
Medvěda obklopují ze všech světových stran potoky a slatě. Ze severu a západu jsou to pramenné oblasti Rokytky a Rokytecká slať. Z jihu a východu přítoky Rokytky a Roklanského potoka a dále Rokytecká slať a Roklanská slať.
 
Z geografického hlediska je Medvěd nevýrazný a plochý hřbet s rozlehlou vrcholovou plošinou. Vrchol je zalesněn smrčinou.
 
Přes vrchol Medvěda se táhne od severu k jihu průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu z 50. a 60. let. Průsek pokračuje jižním směrem k mělkému sedýlku mezi Medvědem a Medvědí horou. Tady je vrchoviště Roklanské slatě. Dráty nejen, že vrchovištní rašeliniště protnuly, ale „dotýkaly“ se i jednoho z jezírek. Ostatně nyní lze v mělkém sedle dohledat pozůstatky po drátěném zátarasu – kousky zaražených nebo do podmáčených smrčin rozptýlených kůlů, keramické izolátory a pozůstatky haťové cesty.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg