Modravská hora

Modravská hora / Plohausen (1 156 m. n. m.)
 
Modravská hora se vypíná 1.5 km jihozápadně od Modravy.
 
Na jižních svazích Modravské hory pramení Cikánský potůček, který zde odvádí vody z Cikánské slatě. K západnímu svahu Modravské hory náleží prameniště Slatinného potoka, který zde odvádí vody z Malé Cikánské slatě. Ze severozápadu jsou svahy hory ohraničeny Hraběcí a Mlynářskou slatí.
 
Z geografického hlediska je Modravská hora rozlehlou, avšak ne tolik výraznou horou. Severní a východní svahy s rozptýlenou sutí a balvany jsou prudké. Vrcholová plošina (s geodetickým bodem) je částečně zalesněna, místy jsou zde paseky.
 
Modravskou horou prochází Starobřeznická cesta z Modravy na Březník, která navazuje na původní trasu staré obchodní cesty k Modrému sloupu. V současnosti je tato trasa turisticky značená.
 
Poblíž geodetického bodu se nachází partie kamenných zídek, které vytvářely ohradu pro dobytek. Je třeba doplnit, že v minulosti byl na Modravských pláních spásán dobytek a takováto ohrada příslušela k pozemkům, na kterých se provozovala pastva v lesích i na lukách.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stará fotografie (1), Modravská hora (2-27, z toho kamenná zídka 22-26), Modravská hora v zimním období (28-41).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg