Obecně

Na území Modravských plání se nachází celá řada hor, vrcholů a kopců. Některé tyto hory mají svoje pojmenování, další jsou bezejmenné, jiné vytvářejí táhnoucí se hřeben. Avšak něco mají společné – jsou dominantami Modravských plání, v jejich útrobách pramení horské potůčky, ku svahům mají položen koberec prokládaný slatěmi a rašelinnými jezírky a v neposlední řadě jsou tichými svědky významných dějinných událostí a procesů, ve kterých mnohdy sehrávaly významnou roli.
 
V prezentaci vnitrozemských hor Modravska jsou zmíněny ty nejvýznamnější z nich.