Studená hora

Studená hora / Kaltstauden (1 298 m. n. m.)
 
Studená hora je vzdálena 2 km severozápadně od samoty na Březníku.
 
Na svazích Studené hory se nachází několik pramenišť modravských potoků – Studený potok, Novohuťský potok, Kamenný potok, Březnický potok a levostranné přítoky Modravského potoka. Dále jsou ke svahům Studené hory přivráceny některé ze slatí – Novohuťské močály, Studená slať a Blatenská slať.
 
Z geografického hlediska má Studená hora rozložitý hřbet s několika vedlejšími vrcholy. Vrcholová plošina je bezlesá. Do svahů je zapracována horská a podmáčená smrčina.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg