Tetřev

Tetřev / Hanif Berg (1 260 m. n. m.)
 
Svahy hory Tetřev oddělují zastavěné území Filipovy Hutě a Kvildy.
 
Do svahů jsou situovány prameny Filipohuťského potoka a levostranné přítoky Teplé Vltavy. Na severozápadním svahu Tetřeva se rozprostírá rozsáhlá lokalita Tetřevské slatě.
 
Z geografického hlediska má hora Tetřev nepravidelný tvar. Do svahů jsou zapracovány suťové proudy a skalní výchozy. Svahy jsou porostlé smrčinami s příměsí jeřábu. Na vrcholové plošině je skalka s geodetickým bodem.
 
Na západních svazích Tetřeva probíhá správní hranice Plzeňského a Jihočeského kraje. A nejen to. Nachází se zde i bod styku územních hranic obcí Horská Kvilda, Modrava (obě patří pod Plzeňský kraj) a Kvilda (patřící k Jihočeskému kraji). Při průzkumu v terénu jsem došel k následujícím závěrům. Trojmezí obcí je vyznačeno hromádkou kamení, u které se potkávají dvě linie kamenných zídek. První linie kamenné zídky probíhá odtud na západ (v délce cca 500 m) - linie kopíruje správní hranici Horské Kvildy a Modravy. Druhá linie kamenné zídky probíhá od trojmezí na jih (v délce cca 1 km) - linie kopíruje správní hranici Modravy a Kvildy. Zbývající třetí linie, tj. správní hranice Kvildy a Horské Kvildy, v terénu kamennou snůškou vyznačena není. Kamenné zídky měly v minulosti vymezovací účel a rozhraničovaly konkrétní správní území. Na místě trojmezí se v minulosti stýkaly hranice tří dominií - královského horního města Kašperské Hory (zahrnující území Horské Kvildy), Prášilského panství (zahrnující území Modravy) a Zdíkovského panství (zahrnující území Kvildy). Například v revírní mapě panství Prášily z roku 1902 je na pomezí Modravy a Kvildy vyznačena hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím. Na pomezí Horské Kvildy a Modravy je zase vyznačena hranice mezi městem Kašperské Hory a Prášilským panstvím. Ve starých mapách jsou zakresleny i hraniční kameny - některé z nich se zachovaly do současnosti a jsou tak společně s kamennými snůškami tichým svědkem období, kdy ve zdejších lesích vládl čilý ruch (zejména v podobě kontrolovatelného lesního hospodaření) a hranice bylo třeba takto vyznačit. Například v revírní mapě z roku 1902 je u lomu hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím zakreslen hraniční kámen č. 10. V mapě pozemkového katastru z období první republiky je u téhož místa zakreslen hraniční kámen č. 9. Kupodivu oba hraniční znaky se dochovaly - devítka je vytesána do skály a desítka představuje mezník.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Tetřev (1-11), správní hranice obecně (12-16, z toho zakreslení lomu hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím v revírní mapě panství Prášily z roku 1902 a v mapě pozemkového katastru z období první republiky 13, trojmezí 14-16), správní hranice mezi Modravou a Kvildou coby historická hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím (17-29, z toho hraniční znak č. 5 17-19, hraniční znak č. 6 20-21, hraniční znak č. 9 a 10 u lomu hranice 22-24), správní hranice mezi Horskou Kvildou a Modravou coby historická hranice mezi městem Kašperské Hory a Prášilským panstvím (30-36).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg