Smrkový vrch

Smrkový vrch / Schönfichten (1 112 m. n. m.)
 
Smrkový vrch se nachází 1.5 km na jihozápad od bývalé samoty na Javoří Pile.
 
Na svazích Smrkového vrchu pramení pravostranné přítoky Javořího potoka a levostranné přítoky Roklanského potoka. Na konce pozvolně klesajících svahů Smrkového vrchu je situována Javoří slať, severní část Rokytecké slatě a Šárecká slať.
 
Z geografického hlediska je Smrkový vrch nevýrazným výstupkem se zbytky zarovnaného povrchu. Je zalesněn smrčinou a místy i bukovým pralesem. Na jeho severních svazích probíhá údolí Javořího potoka.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg