Obecně o Pramenech Vltavy

Prameny Vltavy je lokalita, která se nachází několik kilometrů jižně od Kvildy u česko-bavorských státních hranic. Lokalita Pramenů Vltavy je situována do sedla mezi východní svahy Černé hory a západní svahy Stráže (Poštovní hory) a Holého vrchu. Z jihu je oblast ohraničena státní hranicí. Jak již název napovídá, v lokalitě Pramenů Vltavy pramení jeden ze symbolů, se kterým jsou spjaty Čechy. Toť Vltava – matička českých řek a nejdelší řeka v České republice.
 
Prameny Vltavy jsou v první řadě velkým komplexem rašelinišť, a to s rozlohou cca 75 hektarů v pramenné oblasti Teplé Vltavy. Slatě jsou tvořeny jedním velkým a několika menšími vrchovišti horského typu. Vrchoviště jsou rozptýlena v porostech podmáčených a rašelinných smrčin. Jsou celá zarostlá borovicí rašelinnou s výjimkou největšího vrchoviště u turistického pramene Vltavy, kde jsou ještě na malých plochách ostrůvky s nelesní vegetací.
 
Při této příležitosti je třeba doplnit, že v lokalitě Pramenů Vltavy pramení Teplá Vltava. Studená Vltava pramení v Bavorsku a nemá takový věhlas jako její česká družka. Už jen proto, že Studená Vltava vzniká soutokem tří potoků – Weberaubach, Goldgrubenbach a Rothbach. Soutok se nachází 5 km od turistického hraničního přechodu Nové Údolí/Haidmühle. Teplá a Studená Vltava se potkávají u Mrtvého luhu jižně od Volar. Odtud se řeka jmenuje již Vltava.
 
K dispozici jsou na tomto webu fotografie Pramenů Vltavy pořízené z nebes, a to včetně doplnění časového sběru, který dokládá vývoj lokality postižené orkánem Kyrill a následnou kůrovcovou kalamitou.