Pramen Teplé Vltavy

Pramenné větévky Teplé Vltavy vyvěrají ze svahů hor, do jejichž okrajů je zasazen rozsáhlý rašelinný koberec. V rašeliništi, které je obepnuté Černou horou, Poštovní horou a Holým vrchem, se pramenné větévky potkávají a vytvářejí souvislý horní tok Teplé Vltavy.
 
Je to už hodně dávno, kdy člověk ve zdejším lese mohl nalézti několik vyvěrajících pramenných větévek Teplé Vltavy. Vodou z nich uhasil žízeň. Ještě na začátku 20. století byla s pramennou oblastí Teplé Vltavy spojena malá dřevěná roura vedle mohutného smrku nacházející se na svahu Černé hory. Toto místo bylo odedávna považováno za pramen Vltavy. Tenkrát do zdejších lesů pronikali jen dřevorubci a ti vždycky dbali o to, aby byla dřevěná roura čistá a obnovována. Dlužno dodat, že horní tok Teplé Vltavy až ke Kvildě bývá nazýván jako Černý potok. Název jeho je spjat s Černou horou. Ve svazích Černé hory vyvěrá ta nejvýše položená pramenná větévka Teplé Vltavy. Ta byla v minulosti natolik silná, že voda z ní byla v roce 1922 svedena potrubím k uměle vytvořené studánce, která symbolizovala a i nyní symbolizuje pramen Vltavy. Zemní práce provedl Klub československých turistů. Proč byl silný pramínek sveden potrubím (které mimo jiné probíhá i pod cestou) právě sem? Důvod byl prostý. V letech 1922-1923 byla u pramenů vystavěna chata Klubu československých turistů a z důvodu zatraktivnění nové horské chaty chtěli členové turistického spolku přilákat návštěvníky k příjemnému posezení, které se nacházelo hned přes cestu nad uměle vybudovanou studánkou. Studánka byla po obvodu obehnána betonovou skruží o cca 1.5 metru v průměru. Voda z ní byla svedena do malé dřevěné roury. Pramenitá voda dávala svůj cenný zdroj i ku provozu chaty. Její správce pravidelně přívodní potrubí čistil, aby nebylo ucpáno.  
 
Pramen Vltavy na začátku 20. století (zdroj: časopis Český svět ze dne 24. 11. 1904)
 
 
 
Úprava pramene Vltavy v roce 1922 - kritické připomínky veřejnosti a zdůvodnění projektu Klubem československých turistů (zdroj: Polední list ze dne 14. 8. 1935, Lidové noviny ze dne 18. 7. 1937 a Jihočeské listy ze dne 31. 10. 1936)
 
 
 
Jak popisují Prameny Vltavy turističtí průvodci? Ten z roku 1923 praví, že „v kotlině mezi Černou horou, Báští a Temeníkem při hranici českobavorské rozkládá se Černá slať, temeniště Vltavy. Černá Voda jest naše Vltava. Za bezprostřední její pramen udává se vyzděná jímka 2 m v průměru a 1/2 m hluboká uprostřed černohorského lesa v blízkosti Černé slati. Ručej z jímky probíhá lesem a mizí v Černé slati jako četné lesní ručeje na okrajích bažiny.“ Průvodce z roku 1938 mimo jiné praví: „Vrchoviskem Vltavy je okrouhlá jímka, basén, z něhož vytéká trubkou a hlouběji korýtkem voda. Kolem se rozkládal prales, pramen vytékal zpod kořenů mohutného smrku. Hvozd i strom padl za oběť kůrovci v roce 1870.“
 
Během 2. světové války byla turistická chata u kruhového pramene upravena jako zajatecký tábor. Nacisté tu páchali zlo na převážně sovětských zajatcích. A nejen to. Zpustošili vyzděnou jímku pramene. V době, kdy území ovládala Pohraniční stráž, pramen fungoval dál. Po pádu železné opony vznikl Národní park Šumava a další iniciativy, které uvedly Prameny Vltavy do turistického stavu. Dne 23. června 2001 byla u pramene zasazena pamětní deska s nápisem „Vltavě, matce českých řek.“ V roce 2004 byla nad pramenem obcí Kvilda umístěna dřevěná socha matky s klíčem od řezbáře Davida Fialy. Je nezbytné na závěr ke zdejšímu prameni Teplé Vltavy uvést, že je symbolickým nebo chcete-li turistickým. Avšak i on je plnohodnotnou pramennou větví matičky české řeky – Vltavy.
 
Vzpomínka na pramen Vltavy po zabrání Šumavy na podzim 1938 (zdroj: noviny Jas ze dne 25. 11. 1938)
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-12), stará fotografie z roku 1947 (13, zdroj: Emanuel Slabý), stará fotografie z 50. let (14), stav v 80. letech (15-16), současný stav (17-26, z toho pramen vyvěrající na úbočí Černé hory 25-26), komplex rašeliniště Prameny Vltavy a tok Teplé Vltavy (27-40).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg