Filipova Huť a vidová hláska

Se vznikem železné opony bylo třeba střežit hranici nejen na zemi, ale i ve vzduchu. Často docházelo k narušování vzdušného prostoru, kdy se narušitelé pokoušeli přeletět státní hranice. V blízkosti státních hranic a podle leteckých koridorů byly vybudovány stanoviště vidových hlásek, které prováděly pozorování vzdušného prostoru. Vidové hlásky byly plnohodnotnou součástí Protivzdušné obrany státu. Vidovou hlásku obsluhovalo několik vojáků. Pod ní se zpravidla nacházel jednoduchý domek pro ubytování obsluhy.
 
Jedna taková hláska, kromě Polední hory, se nacházela u Filipovy Hutě. Měla číslo 228 a byla situována na západní svahy Březové hory. Věž měla výšku 28 metrů. Vidová hláska organizačně spadala pod radiotechnickou rotu Zhůří.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie z 80. let (1-7, zdroj 1-3: Pavel Petržela, zdroj 4-7: Dokument Pohraniční stráž / listy z kronik), současný stav (8-16).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg