Biskupská slať

Biskupská slať / Bisthumer Filz (Mark Filz)
 
Biskupská slať v soustavě Modravských slatí zaujímá zvláštní postavení. Ne náhodou je tato slať pojmenována jako symbol přeshraniční spolupráce případně symbol železné opony.
 
Na svazích Černé hory pramení několik potůčků. Kromě Teplé Vltavy jsou to i pramenné větévky řeky Grosser Schwarzbach. Na česko-bavorském (společném) prameništi řeky Grosser Schwarzbach, která pokračuje dále svůj tok do Bavorska, se nachází Biskupská slať. V hospodářské mapě revíru Filipova Huť z roku 1902 je zakreslena česká část Biskupské slatě. Velikostí totožná plocha je i na opačné straně hranice v Bavorsku. Obě plochy jsou tvořeny rašeliništi s mrazovou formou smrku a podmáčenou smrčinou. Zajímavost a výše zmíněná symbolika Biskupské slatě tkví v tom, že obě rašelinné plochy jsou odděleny revitalizovaným příkopem, kterým probíhá státní hranice. Společná česko-bavorská revitalizace hraničního příkopu proběhla v roce 2005, a to oběma správami Národních parků Šumava a Bavorský les. Při práci bylo vyzkoušeno společného hledání cílů a nacházení kompromisů mezi pracovníky obou parků. V době Pohraniční stráže, kdy sem byl vstup zakázán, představoval hraniční příkop na Biskupské slati jeden z obranných prvků proti nepříteli na druhé straně hranice. V důsledku toho byl prohlouben až na dvoumetrovou hloubku.
 
Podle hospodářské mapy z roku 1902, hraniční příkop na Biskupské slati mezi Čechami a Bavorskem, probíhal mezi hraničními mezníky č. 16, 17 a 18. Nyní se tak děje mezi hraničními mezníky č. 4/5, 5 a 5/1.
 
Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční revitalizovaný příkop (1-35), česká část (36-42), bavorská část (43-46).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg