Blatenská slať

Blatenská slať (Šumenská slať) / Plattenhausen Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Velká Blatenská slať. Blatenská slať je nejvýše položenou slatí v komplexu Modravských slatí. Leží v sedle mezi Blatným vrchem a Studenou horou v nadmořské výšce 1 255 metrů. Blatenská slať je vrchoviště s otevřenou nelesní částí s porosty kleče borovice. Zahrnuje dvě velká a několik menších vrchovištních jezírek. Východní jezírko dosahuje délky v severojižním směru cca 74 metrů a jeho maximální šířka je cca 35 metrů. V minulosti byla slať nešetrně odvodněna, což dokazuje hluboký povrchový kanál, který se táhne napříč tělesem vrchoviště. V současnosti je odvodňovací příkop plně revitalizovaný. Vody z Blatenské slatě jsou odváděny Březnickým potokem, který zde pramení. Kromě toho, že je Blatenská slať nejvýše položenou na Modravských pláních, velmi zaujme svým uspořádáním z ptačí perspektivy.
 
K dispozici jsou na tomto webu fotografie Blatenské slatě pořízené z nebes.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-29, z toho východní velké jezírko 15-23, západní velké jezírko 24-29), revitalizovaný příkop (30-33). 
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg