Černohorský močál

Černohorský močál / Gfilder Filz (Schwarzberg Filz)
 
Černohorský močál se ze správního hlediska v minulosti nacházel na území revírů Filipova Huť patřící k Prášilskému panství a Hraběcí Huť patřící ke Zdíkovskému panství. V současnosti Černohorským močálem probíhá správní hranice obcí Modrava a Kvilda respektive správní hranice Plzeňského a Jihočeského kraje. Z hospodářské mapy revíru Filipova Huť z roku 1902 a z výřezu mapy 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století vyplývá, že podstatná část Černohorského močálu patřila pod revír Filipova Huť a nyní patří pod správní území obce Modrava.
 
Černá hora je významnou zásobárnou vody. Na jejich svazích pramení Teplá Vltava, Černohorský a Ptačí potok nebo Grosser Schwarzbach. Na rozvodnici Černohorského potoka a levostranných přítoků Teplé Vltavy (tj. na rozvodnici Otavy a Vltavy) se nachází Černohorský močál. Je situován do mělkého sedla mezi Čertův vrch a severozápadní svah Černé hory. Staré mapy kopírují plochu vrchoviště s rozsáhlým porostem kleče s rašelinnou vrstvou. Z jihu je vrchoviště odděleno táhnoucím se průsekem po drátěném zátarasu ze 60. až 80. let, který představoval pomyslnou železnou oponu. Podél průseku probíhají odvodňovací kanály, z nichž mnohé byly revitalizovány. Kromě vrchoviště a odvodňovacích rýh je Černohorský močál obklopen podmáčenou smrčinou. Zejména v odvodňovacích rýhách a podmáčených smrčinách můžeme spatřit do černa zbarvenou hladinu, která se jeví jako chladná a zrádná.
 
Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902
 
 
 
Mapa 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-13), revitalizovaný příkop (14-25), smrčina (26-31), kvildský úsek (32-41).
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg