Kruhová slať

Kruhová slať / Zirkel Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Kruhová slať u hraničního mezníku č. 6, který rozhraničoval zemskou hranici mezi Českým královstvím a Bavorskem. Tento mezník, s letopočtem 1772, se zde nachází dodnes a jeho označení šestkou je patrné. Mezník stojí na bavorské straně hranice u hraničního kamene č. 26. Kruhová slať je posazena do mělkého sedýlka mezi hraniční horu V Koutě a Blatný vrch. Utváří ji malé vrchoviště s mrazovou formou smrku. Svým tvarem kruh opravdu připomíná. Z opačné strany zasahuje i do Bavorska. Z Kruhové slatě odtékají vody k prameništi Roklanského potoka.
 
Kruhová slať a historický hraniční mezník č. 6 v roce 1995 (zdroj: Jarmila Trsová)
 
 
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční linie (1-3), česká část (4-8), bavorská část (9-10), hraniční mezník č. 6 (11-12).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg