Březová slať

Březová slať (Březnická slať) / Birken Filz
 
V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 jsou zakreslena políčka s označením Březové slatě. Menší komplex vrchového rašeliniště s navazujícími porosty podmáčených a rašelinných smrčin se nachází na západních svazích Luzenského údolí. Největší vrchoviště je tvořeno několika menšími jezírky. Tam, kde Březovou slať protíná průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu, který představoval pomyslnou železnou oponu v 50. a 60. letech, se nachází revitalizované odvodňovací rýhy. Na západních svazích Luzenského údolí vyvěrají četné prameny Březového potoka, které se zleva napojují na Luzenský potok. Nejsilnější pramenná větev Březového potoka protéká Březovou slatí.
 
Mapa revíru Březník z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-9), revitalizovaný příkop (10-17).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg