Cikánská slať

Cikánská slať / Zigeuner Filz
 
Cikánská slať jako celek o rozloze přes 150 hektarů představuje jeden z největších rašeliništních celků v oblasti Modravských slatí. Rozkládá se na rozvodnicovém plató mezi Modravskou horou a Studenou horou a na mírných svazích ke Studenému a Modravskému potoku. Územím prochází Starobřeznická cesta mezi Modravou a Březníkem s poválkovým chodníkem umožňujícím přechod nejzamokřenější části. Cikánská slať je velmi různorodou lokalitou s několika vrchovišti, mnoha přechodovými rašeliništi a rozsáhlými porosty podmáčených smrčin. Největší vrchoviště s nelesní částí obsahuje několik zarůstajících jezírek a mimo to je rozvodím Studeného a Cikánského potoka. Cikánská slať je protkána hustou sítí odvodňovacích rýh, z nichž mnohé jsou přehrazeny. V minulosti byla lokalita Cikánských slatí jednou z nejvíce odvodněných komplexů v oblasti Modravských slatí. Je to už hodně dávno, kdy část Cikánské slatě byla zaplavena vodou z plavební nádržky na Cikánském potoce.
 
V hospodářské mapě revíru Modrava z roku 1893 je Cikánská slať v podstatě rozparcelována na tři části – Velká Cikánská slať, Glaser Filz a Blohaus Filz. Velká Cikánská slať na mapě, západně od Starobřeznické cesty, v podstatě kopíruje největší vrchoviště s rozvodím Studeného a Cikánského potoka. Glaser Filz je menší část komplexu Cikánských slatí v severozápadním cípu. Blohaus Filz, východně od Starobřeznické cesty, je označení pro rašeliniště, které se táhne podél Cikánského potoka. Cikánský potok tvoří levostranný přítok Modravského potoka.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1893
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-12), smrčina (13-37), turistická cesta (38-44), Cikánská slať v zimním období (45-57).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg