Hraběcí slať

Hraběcí slať / Rechen Filz
 
Podle porostní mapy revíru Modrava z roku 1863 patřila Hraběcí slať pod jeden revír. V hospodářských mapách revíru Modrava z roku 1893 a revíru Weitfäller-Rokyta z roku 1912 je již Hraběcí slať rozdělena mezi tyto dva revíry – větší část spadala pod revír Modrava a menší část pod revír Weitfäller-Rokyta. Hraběcí slať je situována mezi kótu 1 052 a Modravskou horu. Je jedním velkým vrchovištěm s výplní borovice kleče, vrchoviště je obklopeno pásem podmáčených smrčin. Vrchoviště je rozpůleno cestou (dříve tedy hranicí revírů), vedoucí z Modravy k soutoku Roklanského potoka a Rokytky. Vody ze severní části vrchoviště odvádí bezejmenné pravostranné přítoky Roklanského potoka a vody z jižní části vrchoviště odvádí Slatinný potok.
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
Mapa revíru Modrava z roku 1893
 
 
 
Mapa revíru Weitfäller-Rokyta z roku 1912
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-7), smrčina (8-12).
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg