Kamerální slať

Kamerální slať / Kameral Filz
 
Kamerální slať jsem ve starých revírních mapách nedohledal. Kamerální slať je poměrně nepřehledným územím při státní hranici, které je dnes typickou ukázkou zapomenutého a skrytého koutu Šumavy. Také v minulosti byla tato lokalita často opomíjena. Snad v důsledku toho, že se slať nacházela v lokalitě tzv. Kamerálního (Roklanského) lesa. To bylo zvláštní území, které patřilo státu, tj. Koruně české.
 
Rozsáhlý komplex Kamerální slatě, ke které plnohodnotně patří i prameny řeky Malá Řezná, má rozlohu téměř 100 hektarů a nachází se na jihozápadním úbočí Medvědí hory. Ojedinělost mokřadu tkví v tom, že jím prochází rozvodí mezi Černým a Severním mořem – větší část Kamerální slatě je odvodňována ze západu potokem Malá Řezná do povodí Černého moře, v jižním cípu je slať odvodňována pramennými větévky Roklanského potoka do povodí Severního moře. Ani Kamerální slati se nevyhnulo minulé vybudování odvodňovacích rýh.
 
V území Kamerální slatě jsou vytvořena četná drobná vrchoviště s porosty borovice rašelinné nebo s mrazovými formami smrku. Otevřené nelesní části jsou malé s nepříliš členitým povrchem a bez jezírek. Cenná jsou v území četná přechodová rašeliniště s bohatšími úseky poblíž pramenišť. Součástí Kamerální slatě jsou i lesní porosty rašelinné smrčiny.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: nedaleko prameniště Malé Řezné (1-8), nedaleko hraničního mezníku č. 25 (9-15), nedaleko Podroklanské mýtiny (16-20).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg