Javoří slať

Javoří slať / Schönfichten Filz (Fallbaum Filz)
 
Kromě toho, že se Javoří slať v podstatě táhne podél cesty s podmáčenou vegetací Javořího potoka, představuje roztroušenou sestavu vrchovišť s jezírky i bez jezírek. I v porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je Javoří slať rozparcelována do několika uskupení - zejména Schachten Filz a Zwusleter Filz. Javoří slatě se nacházejí v severozápadním cípu komplexu Modravských slatí a jsou situovány na svazích Javořího a Smrkového vrchu. Někdy jsou Javoří slatě pojmenovávány i jako slatě u Javořího vrchu. Vrchoviště jsou obklopena lemem rašelinných a podmáčených smrčin. Vody z Javoří slatě odvádí Javoří a Tmavý potok.
 
Největší vrchoviště Javoří slatě s několika jezírky se nachází na vrcholové plošině Javořího vrchu. Maximální délky 56 metrů dosahuje izolované zarůstající jezírko. Ostatně část Javořího vrchu, kam je vrchoviště situováno, vidíme na hospodářské mapě revíru Nová Studnice z roku 1883. Tenkrát tato část Javoří slatě patřila do revíru Nová Studnice.
 
V mapě vyznačená Schachten Filz představuje odlesněné rašeliniště se smrčinou a s odvodňovacími, nyní již revitalizovanými příkopy. Oproti tomu v mapě vyznačená Zwusleter Filz je malé vrchoviště se zarůstajícím jezírkem a podmáčenou smrčinou okolo. Obě uskupení se nacházejí cca 200 metrů od státní hranice u hraničních mezníků č. 18/1 (Schachten Filz) a 17/16 (Zwusleter Filz).
 
Mapa revíru Modrava z roku 1863
 
 
 
Mapa revíru Nová Studnice z roku 1883
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště na Javořím vrchu (1-27, z toho velké zarůstající jezírko 15-27), revitalizovaný příkop Schachten Filz (28-44), vrchoviště Zwusleter Filz (45-55), slať podél Javořího potoka (56-59).
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg